TRV:01743

ID TRV:01743
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Nye varmeelementer skal ha en isolasjonsholdfasthet på minimum 10 MΩ ved idriftsettelse. Se [545], Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett isolasjonsholdfasthet ved idriftsettelse.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme