TRV:01746

ID TRV:01746
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Sporvekselvarmeelementer skal ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en rett utjevning av anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme