TRV:01747

ID TRV:01747
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Rådegravsvarmeelementer skal jordes i henhold til [510], Jording.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utjevning/ jording av rådegravselement for å beskytte mot farlige berøringsspenninger.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme