TRV:01749

ID trv:01749
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Merkingen skal plasseres på kabel/leder og ikke direkte på komponentene (for å unngå at merkingen forsvinner ved bytte av komponenter).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon