TRV:01749

ID trv:01749
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Merkingen skal plasseres på kabel/leder og ikke direkte på komponentene (for å unngå at merkingen forsvinner ved bytte av komponenter).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot at merking blir bort som følge av et komponentskifte.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme