TRV:01750

ID TRV:01750
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Alt utstyr skal testes og funksjonsprøves før overlevering av anlegget. Se også tekniske spesifikasjoner for for sporvekselvarme.
  1. Utstyr skal testes og funksjonsprøves i henhold til leverandørens SAT-skjema.
    Alle anlegg leveres med SAT-skjema fra leverandør.
  2. Det skal utføres sluttkontroll for den komplette installasjonen.
    For sluttkontroll av installasjoner henvises det til [NEK 400].
  3. Utfylt SAT-skjema og sluttkontrollskjema skal vedlegges anleggets sluttdokumentasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon