TRV:01750

ID TRV:01750
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Alt utstyr skal testes og funksjonsprøves før overlevering av anlegget. Se også tekniske spesifikasjoner for for sporvekselvarme.
  1. Utstyr skal testes og funksjonsprøves i henhold til leverandørens SAT-skjema.
    Alle anlegg leveres med SAT-skjema fra leverandør.
  2. Det skal utføres sluttkontroll for den komplette installasjonen.
    For sluttkontroll av installasjoner henvises det til [NEK 400].
  3. Utfylt SAT-skjema og sluttkontrollskjema skal vedlegges anleggets sluttdokumentasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anlegget overholder de tekniske spesifikasjoner etter at anlegget er levert og montert på installasjonssted.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme