TRV:01751

ID TRV:01751
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som til enhver tid kreves.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anlegget til enhver tid er registret med korrekte opplysninger.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme