TRV:01753

ID TRV:01753
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget. Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overdragelsen.

”Som bygget-dokumentasjon” skal minimum inneholde:

  1. Hovedstrømsskjema
  2. Styrestrømskjema
  3. Kursfortegnelse
  4. Arrangementstegning for skap
  5. Dimensjonering av kabler (kortslutning, overbelastning, spenningsfall)
  6. Tegning som viser plassering av varmeelementene i vekselen(e) (basert på systemtegning)
  7. Plantegning som viser plassering av alle skap, transformator(er) og tilførselskabler
  8. Liste over komponenter
  9. Vedlikeholdsinstruks for anlegget
  10. Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett dokumentasjon for anlegget som viser og beskriver anlegget slik det er installert ved overdragelse fra leverandør til Bane NOR.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme