TRV:01756

ID TRV:01756
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav til utstyr og materiell: Alt utstyr som monteres, skal tåle de mekaniske påkjenninger som vil oppstå, og skal være monterings- og vedlikeholdsvennlig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at montert utstyr tåler de mekaniske påkjenninger som vil oppstå, og skal være monterings- og vedlikeholdsvennlig.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme