TRV:01759

ID TRV:01759
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Instruert betjening: Fordelingstavler skal kun betjenes av instruert personale.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kun kjent personell operer anlegget og forhindre farlige situasjoner som følge av feil betjening.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme