TRV:01762

ID TRV:01762
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Oppheng for togtilkobling: Togvarmepost skal utstyres med oppheng for tilkoblingskabel og stikker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en sikker betjening av anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme