TRV:01762

ID TRV:01762
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Togvarmepost skal utstyres med oppheng for tilkoblingskabel og stikker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon