TRV:01762

ID TRV:01762
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst b) Oppheng for togtilkobling: Togvarmepost skal utstyres med oppheng for tilkoblingskabel og stikker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon