TRV:01763

ID TRV:01763
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Klaring til spor: Togvarmepost skal plasseres slik at den ikke kommer inn i minste tverrsnittsprofil for togframføring i samsvar med Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en tilstrekkelig klaring til sporet
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme