TRV:01765

ID TRV:01765
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Dedikering til spor: Togvarmepost skal kunne tilkobles kun ett spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett bruk av anlegget
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme