TRV:01768

ID TRV:01768
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Togvarmeanlegg: Område som togvarmeanlegget dekker, bør markeres/avgrenses.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en tydelig oversikt over anleggets virkeområde.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme