TRV:01772

ID TRV:01772
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Forriglingstiltak: Det skal kontrolleres at forriglingstiltak ved togvarmepost fungerer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at sikkerhetsfunksjoner (barrierer) fungerer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme