TRV:01773

ID TRV:01773
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Forrigling mot signal og kl: Funksjonen i eventuelle forriglingstiltak mot signal- eller kontaktledningsanlegg skal kontrolleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at sikkerhetsfunksjoner (barrierer) fungerer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme