TRV:01774

ID TRV:01774
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Fjernovervåking: Det skal kontrolleres at alle funksjoner ved fjernovervåkning fungerer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at funksjoner (overvåkning) fungerer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme