TRV:01775

ID TRV:01775
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal for alle anlegg utarbeides:
  • Hovedstrømsskjema
  • Styrestrømsskjema.
  • Returkretsskjema.
  • Transformatorkort
  • Beskrivelse, datablad og vedlikeholdsmanual for alle komponenter
  • Jordingsplan for området (tverrfaglig)
  • Innredningstegninger i fordelingsrom og –tavler
  • Detaljert beskrivelse av hele anlegget med drifts- og vedlikeholdsinstruks.
  • Kort betjeningsinstruks for togvarmepost. (Varig og entydig utførelse montert på togvarmepost)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon