TRV:01775

ID TRV:01775
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) Det skal for alle anlegg utarbeides:
  • Hovedstrømsskjema
  • Styrestrømsskjema.
  • Returkretsskjema.
  • Transformatorkort
  • Beskrivelse, datablad og vedlikeholdsmanual for alle komponenter
  • Jordingsplan for området (tverrfaglig)
  • Innredningstegninger i fordelingsrom og –tavler
  • Detaljert beskrivelse av hele anlegget med drifts- og vedlikeholdsinstruks.
  • Kort betjeningsinstruks for togvarmepost. (Varig og entydig utførelse montert på togvarmepost)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett dokumentasjon for anlegget som viser og beskriver anlegget slik det er installert ved overdragelse fra leverandør til Bane NOR.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme