TRV:01776

ID TRV:01776
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig til at drift og vedlikehold av anlegget til enhver tid skal kunne utføres på en sikker, effektiv og forskriftsmessig måte.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett dokumentasjon for anlegget som viser og beskriver anlegget slik det er installert ved overdragelse fra leverandør til Bane NOR.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme