TRV:01789

ID TRV:01789
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Det bør tas hensyn til vedlikehold av belysningsanlegget ved plassering av armaturer.
  1. Avstand til kontaktledningsanlegg bør være så stor – eller det bør benyttes nedfellbare master – at det ikke er nødvendig med utkobling av kontaktledningsanlegget ved vedlikeholdsarbeider på belysningsanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilrettelegging for vedlikehold ved utforming av belysningsanlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning