TRV:01833

ID TRV:01833
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Isolasjonsresistans i lavspenningsanlegg skal tilfredsstille kravene i [NEK 400:2018, pkt. 6.4.3.3, tabell 6A].
  1. Isolasjonsresistansen mellom hver spenningsførende leder og beskyttelsesleder eller jord skal med alle apparater frakoplet være i henhold til Tabell: Minimumskrav til isolasjonsresistans i lavspenningsanlegg.
  2. Prøveapparat (isolasjonstester) skal med den respektive testspenning kunne levere 1 mA.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot brann eller berøringsfare i anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav