TRV:01835

ID TRV:01835
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Tilsyn : Sporvekselvarmeanlegg skal kontrolleres før vintersesongen begynner og i etterkant av sporarbeider (pakking, justering etc.).
  1. Utførelse : Før vintersesongen bør anleggene kontrolleres senest innen 1. oktober i høyereliggende strøk og senest 15. oktober i lavereliggende strøk.
  2. Utførelse : I vintersesongen kan det være nødvendig med hyppig kontroll av spesielt viktige veksler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Forebyggende tilsyn for å sikre mot feil/ skader på anlegget som kan ha oppstått som følge av slitasje pga. snørydding osv. eller sporarbeider.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme