TRV:01837

ID TRV:01837
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Ettersyn av utjevning: Utsatte anleggsdeler som kan berøres samtidig av en person (mindre enn 2,5 meter avstand), skal ha utjevningsforbindelse innbyrdes eller til samme jordpotensial.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Forebyggende tilsyn for å sikre mot feil/ skader.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme