TRV:01844

ID TRV:01844
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ b) Koblingspunkter skal være tilskrudd eller presset med riktig moment.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon