TRV:01847

ID TRV:01847
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Krav til isolasjon: Anleggets isolasjonsmotstand mellom faseleder og jord skal være i henhold til gjeldende forskriftskrav.
  1. Utførelse: Isolasjonsresistans skal måles og verifiseres i henhold til [NEK 400].
  2. Utførelse: Isolasjonsfeil i anlegget skal utbedres snarest mulig.
  3. Utførelse: Ved isolasjonsfeil i nett ”galvanisk tilknyttet et allment IT distribusjonsnett” med flere abonnenter skal enhver jordfeil utbedres så raskt som mulig, da dette også kan medføre farlige berøringsspenninger for andre abonnenter tilknyttet nettet.
  4. Utførelse: Isolasjonsresistans for sporvekselvarmeelementer: [NEK 400:2018, pkt. 6.4.3.3, tabell 6A] er gjeldende for den elektriske installasjonen med frakoblede varmeelementer. Med tilkoblede varmeelementer kontrolleres:
  • Isolasjonsresistansen måles i gruppeskapet med frakoblet forsyning
  • Isolasjonsresistansen skal måles mellom hver fase og jord (disse målingene bør være tilnærmet like for å eliminere feilmåling på grunn av annen skade på elementene (for eksempel brudd))
  • Krav til isolasjonsresistans gitt i Tabell: Minimumskrav til isolasjonsresistans for sporvekselvarmeelement, kolonne ”isolasjonsresistans, brukte elementer” (>10 kΩ) skal tilfredsstilles. Isolasjonsresistansen måles normalt i driftskald tilstand. Dersom målte verdier i driftskald tilstand er <10 kΩ, men >2 kΩ, kan ny måling gjennomføres med driftsvarme elementer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anlegget har en høy nok isolasjonsmotstand mellom faseleder og jord sånn at anlegget er sikkert å bruke.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme