TRV:01848

ID TRV:01848
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Kontroll av kommunikasjon: Fjernstyrte anlegg skal reagere på signal fra fjernstyring og gi korrekt signal tilbake til operatør om status for anlegget.

Anlegg som ikke kan slås av eller på via fjernstyring, vil kunne gi driftsforstyrrelser ved at sporveksler ikke kan legges om pga. av snø og is i vekselen.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at man har kontroll på signalgivning i mellom objekt/ anlegg og operatør.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme