TRV:01848

ID TRV:01848
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fjernstyrte anlegg skal reagere på signal fra fjernstyring og gi korrekt signal tilbake til operatør om status for anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon