TRV:01850

ID TRV:01850
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Krav til innfesting: Det skal ikke bores i verken tunge- eller stokkskinne for montasje av elementer eller andre komponenter til sporvekselvarmeanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot at montasjen svekker skinne.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme