TRV:01850

ID TRV:01850
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Krav til innfesting: Det skal ikke bores i verken tunge- eller stokkskinne for montasje av elementer eller andre komponenter til sporvekselvarmeanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon