TRV:01863

ID TRV:01863
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dokumentasjon: Følgende dokumentasjon skal finnes og holdes oppdatert ved endringer i anlegget:
  • Hovedstrømskjema (en- og flerlinjeskjema)
  • Styrestrømskjema
  • Returkretsskjema
  • Beskrivelse og betjeningsveiledning for styring, kontroll, overvåkning
  • Betjeningsinstruks for togvarmeanlegget
  • Betjeningsinstruks for togvarmeposter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon