TRV:01863

ID TRV:01863
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Dokumentasjon: Følgende dokumentasjon skal finnes og holdes oppdatert ved endringer i anlegget:
  • Hovedstrømskjema (en- og flerlinjeskjema)
  • Styrestrømskjema
  • Returkretsskjema
  • Beskrivelse og betjeningsveiledning for styring, kontroll, overvåkning
  • Betjeningsinstruks for togvarmeanlegget
  • Betjeningsinstruks for togvarmeposter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det til enhver tid foreligger korrekt dokumentasjon av anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme