TRV:01866

ID TRV:01866
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Vern: I togvarmeposter med lastbryter skal bryteren sikre trygg inn- og utkobling av alle forkommende laststrømmer slik at dette ikke medfører fare for den som betjener bryteren.
  1. Utførelse: Brytere med tydelig tegn til slitasje skal byttes umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikker betjening av anlegget ved inn- og utkobling
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme