TRV:01866

ID TRV:01866
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) I poster med lastbryter skal bryteren sikre trygg inn- og utkopling av alle forkommende laststrømmer slik at dette ikke medfører fare for den som betjener bryteren.
  1. Brytere med tydelig tegn til slitasje skal byttes umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon