TRV:01868

ID TRV:01868
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ c) Blokkering: Det skal være mulig å låse bryteren i stilling ”UTE”.
  1. Utførelse: Brytere på områder som er tilgjengelig for publikum, skal alltid være låst i stilling ”UTE” dersom det ikke er kontinuerlig oppsyn med togvarmeposten.
  2. Utførelse: Det bør sikres at uvedkommende ikke har adgang til anlegg tilkoblet togmateriell.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon