TRV:01868

ID TRV:01868
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ c) Bryteren skal kunne låses i stilling ”UTE”.
  1. Brytere på områder som er tilgjengelig for publikum, skal alltid være låst i stilling ”UTE” dersom det ikke er kontinuerlig oppsyn med posten.
  2. Det bør sikres at uvedkommende ikke har tilgang til anlegg tilkoplet togmateriell.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon