TRV:01871

ID TRV:01871
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Veiledning: Det skal være betjeningsveiledning montert godt synlig på hver togvarmepost.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig veiledning for bruker av anlegget
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme