TRV:01872

ID TRV:01872
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Togvarmekabel bør ikke ha skader på utvendig kappe som på kort sikt kan føre til isolasjonsfeil eller brudd i kabelen.
  1. Kabel med skader der skjerm er synlig, skal byttes umiddelbart.
  2. Det skal være anordning for oppkveiling og oppheng av kabel og stikker på hver post.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon