TRV:01872

ID TRV:01872
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Krav til isolasjon og oppheng: Togvarmekabel bør ikke ha skader på utvendig kappe som på kort sikt kan føre til isolasjonsfeil eller brudd i kabelen.
  1. Utførelse: Kabel med skader der skjerm er synlig, skal byttes umiddelbart.
  2. Utførelse: Det skal være anordning for oppkveiling og oppheng av kabel og stikker på hver togvarmepost.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre mot berøringsfare
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme