TRV:01872

ID TRV:01872
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Krav til isolasjon og oppheng: Togvarmekabel bør ikke ha skader på utvendig kappe som på kort sikt kan føre til isolasjonsfeil eller brudd i kabelen.
  1. Utførelse: Kabel med skader der skjerm er synlig, skal byttes umiddelbart.
  2. Utførelse: Det skal være anordning for oppkveiling og oppheng av kabel og stikker på hver togvarmepost.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon