TRV:01877

ID TRV:01877
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forbindelse mellom transformator og skinnegang skal kunne føre hele belastningsstrømmen til anlegget uten skadelig oppvarming av kabel og omgivelser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon