TRV:01877

ID TRV:01877
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Strømføringsevne: Forbindelse mellom transformator og kjøreskinne skal kunne føre hele belastningsstrømmen til anlegget uten skadelig oppvarming av kabel og omgivelser.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre korrekt strømføringsevne i forbindelser uten at de forringes eller havarerer som følge av overoppheting.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme