TRV:01881

ID TRV:01881
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) Kiosk, fordeling: For kiosker og skap skal aktuelle krav i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Bygninger, og Banestrømforsyning/Vedlikehold/Sikkerhetsanlegg_og_-utstyr følges.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon