TRV:01907

ID TRV:01907
Bok 545
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Aggregater bør startes, revideres og vedlikeholdes avhengig av antall starter og/eller driftstid i henhold til leverandørens anvisninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon