TRV:01914

ID TRV:01914
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Infrastrukturforvalters koordineringsansvar: Under planlegging, prosjektering og idriftsettelse av nettverksforbindelser skal Bane NOR’s KV-IKT avdeling for nettverkstjenester konsulteres for å ivareta strategi for målnettet og sikre overordnet nasjonal koordinering av nettverksstrukturer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at transmisjonsnett utbygges planmessig og koordinert under Bane NORs ansvar.
Endringsartikler Endringsartikkel 2892 pkt.7
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Funksjonskrav - "Nettstruktur"