TRV:01915

ID TRV:01915
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Fysiske føringsveier: IP/MPLS noder i transportnettet skal understøttes av minimum tre adskilte føringsveier.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for funksjonskrav - "Nettstruktur"