TRV:01915

ID TRV:01915
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Fysiske føringsveier: IP/MPLS noder i transportnettet skal understøttes av minimum tre adskilte føringsveier.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at transmisjonsnettets tilgjengelighet kan opprettholdes ved feil og under vedlikehold.
Endringsartikler Endringsartikkel 2892
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for funksjonskrav - "Nettstruktur"