TRV:01916

ID TRV:01916
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kobling til aksessnett for kjøreveiskritiske applikasjoner: kjøreveiskritiske applikasjoner med høye tilgjengelighetskrav skal kunne etableres med to uavhengige fysiske føringsveier og redundant IP terminering i transmisjonsnettet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre transmisjonsnettets krav til tilgjengelighet.
Endringsartikler Endringsartikkel 2892
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Funksjonskrav "Nettstruktur"

Kravteksten er generell og har opprinnelse fra ETCS spesifikasjon med tilhørende kjøreveiskritiske applikasjoner: ERTMS programmets krav til transmisjonstjenester fra TRM ENI 2.3.1.1.1.1 og 3.3.1.1.1.1 og grensesnitt mot signalling system (CN) og togleder(TMS).