TRV:01918

ID TRV:01918
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Digital sikkerhet og kobling mellom forskjellige organisasjoners nettverk:

Bane NORs overordnede prinsipper for sonemodell og konsernstandard for digital sikkerhet skal anvendes når forskjellige organisasjoners IP/MPLS nettverk kobles sammen for realisering av tjenester ende-til-ende.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for funksjonskrav "Nettstruktur"