TRV:01919

ID TRV:01919
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Overføringskapasitet: Kapasiteten i IP/MPLS nettet skal dimensjoneres tilstrekkelig

for å opprettholde KV-IKT applikasjonenes tjenestegaranti/SLA.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kapasitet - " IP/MPLS""