TRV:01919

ID TRV:01919
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Overføringskapasitet: Kapasiteten i IP/MPLS nettet skal dimensjoneres tilstrekkelig

for å opprettholde kjøreveisrelaterte IKT applikasjonenes tjenestegaranti/SLA.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig kapasitet i transmisjonsnettet.
Endringsartikler Endringsartikkel 2892
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kapasitet - " IP/MPLS""