TRV:01920

ID TRV:01920
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Overføringskapasitet: Transmisjon som benytter radiolinjesamband skal

benytte Ethernet protokoll med minimum 100 Mbit/s kapasitet.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kapasitet - "Radiolinje"