TRV:01920

ID TRV:01920
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Overføringskapasitet: Transmisjon som benytter radiolinjesamband skal

benytte Ethernet protokoll med minimum 100 Mbit/s kapasitet.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre minimumskrav til kapasitet for radiolinjesamband.
Endringsartikler Endringsartikkel 2892
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kapasitet - "Radiolinje"