TRV:01921

ID TRV:01921
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kapasitet fibersamband: Aktive DWDM-systemer (Dense Wavelength-Division

Multiplexing) skal dimensjoneres for en kapasitet på minimum 40 bølgelengder mellom DWDM noder.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre minimumskrav for DWDM samband.
Endringsartikler Sist endret i - Endringsartikkel 2892
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kapasitet - "WDM"
Nyttige lenker https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength-division_multiplexing#Dense_WDM