TRV:01922

ID TRV:01922
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst DWDM bølgelengdekapasitet: Hver DWDM kanal skal minimum støtte

overføringshastighet på 100 Gbit/s.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kapasitet - "WDM"