TRV:01923

ID TRV:01923
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Støtte for multiplexing: Ved bruk av CWDM på strekninger med begrenset

fiberkapasitet skal det benyttes filtre som støtter transport av DWDM ved at C-band (1527-1567 nm) tilgjengeliggjøres via dedikert port på filteret.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt kapasitet - "WDM"

Der vi kan benytte Coarse WDM (CWDM) er kavet rettet mot filterteknologiens begrensning i frekvens/bølgelende.