TRV:01934

ID TRV:01934
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tjenesteklasser i KV-IKT nettet: Alle brukere av tjenester i transmisjonsnettet skal tilordnes en tjenesteklasse med tilhørende tjenestekvalitet og prioritet. Av dette følger at transmisjonsutstyr som nettverksrutere og svitsjer skal støtte differensiert prioritering og klassifisering av tjenester iht. kritikalitet og tjenestenivå/SLA.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at transmisjonsnettet prosjekteres med kategorisering og prioritering av nettverkstrafikk.
Endringsartikler Sist endret i - Endringsartikkel 2892
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for "Tjenestekvalitet"