TRV:01971

ID TRV:01971
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kategorisering av transmisjonstjenester: Bane NOR sitt IP/MPLS baserte transmisjonsnett som benyttes til sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal etableres ihht EN 50159 sin definisjon av Kategori-2 nett. (ref. 01.Table B.1).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at den delen av transmisjonsnettet som anvendes for sikkerhetsrelatert kommunikasjon etableres og forvaltes i tråd med gjeldene standard.
Endringsartikler Endringsartikkel 2612
Relatert krav TRV:08219
Opprettet 2020/09/16
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Transmisjonssystemets anvendelse for sikkerhetsrelatert kommunikasjon"


Behovet for å klassifisere transmisjonsnettet inn under definisjoner fra EN 50159 er basert på konsekvensanalyse fra ERTMS programmet. TRM - EN 50159:2010 category 2 Network application conditions. ProArc: TLE-30-M-00003

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2 REF : SUBSET-091

5. ETCS SYSTEM PERSPECTIVE ON TRANSMISSION SUBSYSTEMS 5.1 Corruption of messages

5.1.1.1 According to EN 50159 2, it is possible to protect data communication with measures that mitigate errors inside a transmission channel whose characteristics are not completely known.

5.1.1.2 In the analysis of such a transmission channel, see e.g. Subset-081 - Transmission Path FMEA, it is sometimes useful to consider part of the sender and receiver functionality as belonging to the non-trusted transmission channel, according to EN 50159 indications.