TRV:08219

ID TRV:08219
Bok 562
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdsarbeider på utstyr i Kategori-2 nett: Personell som utfører vedlikeholdsaktiviteter på fiberkabelanlegg eller transmisjonsnett som er klassifisert under EN 50159 Kategori-2 skal ha Bane NOR spesifikk autorisasjon for adgang til lokasjoner og arbeider.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at personell som får adgang til lokasjoner med utstyr som er kategorisert som kritisk for oppetid og togfremføring er autorisert gjennom Bane NORs adgangs- og innloggingssystemer.
Endringsartikler Endringsartikkel 3120
Relatert krav TRV:01971
Opprettet 2022/02/10
Referanse Dokument : TLE-30-M-00033 TRM - EN 50159:2010 category 2 Network application conditions - 3.b)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "GENERELLE KRAV"