TRV:08219

ID TRV:08219
Bok 562
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Vedlikeholdsarbeider på utstyr i Kategori-2 nett: Personell som utfører vedlikeholdsaktiviteter på fiberkabelanlegg eller transmisjonsnett som er klassifisert under EN 50159 Kategori-2 skal ha Bane NOR spesifikk autorisasjon for adgang til lokasjoner og arbeider.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Minimere sannsynligheten for uautorisert aksess og nedetid for noder i transmisjonsnettet som er viktige for togfremføring.
Endringsartikler Endringsartikkel 3120
Relatert krav TRV:01971
Opprettet 2022/02/10
Referanse Dokument : TLE-30-M-00033 TRM - EN 50159:2010 category 2 Network application conditions - 3.b)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "GENERELLE KRAV"