TRV:01979

ID TRV:01979
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Prinsipielt skal utførelsen ved bruk av lettklinker eller skumglass være som vist på Figur: Prinsipp. Lett fylling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon