TRV:01981

ID TRV:01981
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ved bruk av skumglass skal avstanden mellom SOK og overkant av skumglass ikke være mindre enn 1,5 m. Ved behov økes tykkelsen av forsterkingslaget for å oppnå 1,5 m høyde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon