TRV:01984

ID TRV:01984
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Ved høye fyllinger (høyde av lettklinker/skumglass større enn 3,0 m) må det vurderes spesielt om dekningslagets tykkelse må økes for å sikre fyllingens stabilitet, og om det er behov for eventuelle forsterkningstiltak.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon