TRV:01985

ID TRV:01985
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Skumglass har stor indre stabilitet under utlegging og kan legges ut med sidehelning 1:1,25. Ranker av stabile masser kan utelates for fyllinger av skumglass, men må vurderes inkludert for høye fyllinger. Overdekningen skal ha helning i samsvar med Figur: Prinsipp. Lett fylling. og pkt e).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon